Služby

Projektujeme nové investiční celky, rekonstrukce a rozšíření stávajících provozů v oblastech:

distribuce elektrické energie 

 • rozvodny vvn
 • rozvodny vn
 • spínací stanice vn
 • transformovny vvn/vn
 • transformovny vn/nn
 • vzdušná vedení vn
 • kabelová vedení vnobr1
elektrárenských provozů
 • vyvedení výkonu z generátorů včetně buzení
 • blokové transformátory
 • transformátory vlastní spotřeby
 • bloková a společná spotřeba 6 kV
 • bloková a vlastní spotřeba 0,4 kV
 • stejnosměrná zařízení
 • systémy kontroly a řízení
 • elektrické ochrany
 • elektrické dozorny
průmyslové energetiky
 • vstupní stanice vn
 • transformovny vn/nn
 • areálové kabelové rozvody vn, nnobr2