Profil společnosti

SOMA-ES, s.r.o. je projektově-inženýrská organizace v oboru energetických staveb.

Zabýváme  se především projekční a inženýrskou činností v oblasti elektroenergetiky.

Pro každou zakázku jsme schopni zajistit kompletní projekční servis v rozsahu:

 • studie proveditelnosti
 • poradenství, návrh řešení
 • návrh technické koncepce a vypracování technicko ekonomické studie
 • projektová dokumentace  technického zadání stavby
 • projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
 • kompletní projektová dokumentace pro realizaci stavby
 • vypracování podkladů pro poptávky realizačních firem a technologického zařízení

 Preference naší společnosti:

 • navrhujeme optimální řešení s ohledem na kvalitu, cenu a rychlost dodávky
 • naši projektanti mají mnohaletou praxi a zkušenosti
 • vlastníme veškerá potřebná oprávnění pro projektování v energetice
 • dbáme na zvyšování kvalifikace pracovníků,
 • využíváme nejnovější technologické postupy a trendy
 • rychle a bezproblémově provádíme na přání investora případné změny v dokumentaci, i během stavby

 

Společnost je certifikovaná v systému managementu jakosti  ISO 9001.