фото

Подстанция 110/22 кВ Mnichovo Hradiště – перед

Подстанция 110/22 кВ Mnichovo Hradiště – завершеное

 MH pred  MH po

 

Подстанция 110/22 кВ Spomyšl

 

Подстанция 110/22 кВ Spomyšl 

Spomysl prubeh stavby SpomyslПодстанция 2x22/0,4 кВ Škoda Mladá BoleslavПодстанция 2x22/0,4 кВ Škoda Mladá Boleslav

MB MB